Guangzhou Barisun Garment Co Ltd

  • F6, Tower E, PWTC, No.1022, Xingang East Road
  • Haizhu
  • Guangzhou
  • Guangdong
  • China
  • 510022 (map)

  • Tel: +86 89308966
  • Fax: +86 89308966
  • Website: www.barisun.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177