HangZhou XiaoShan JiaYun Mechanical and Electrical Co Ltd

  • XiangNan Village 235#,YiQiao Town
  • XiaoShan District
  • Hangzhou
  • ZheJiang
  • China
  • 311256 (map)

  • Tel: +86 82405778
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177