Jiangsu Xixin Vitamin Co Ltd.

  • No. 38,Cixi Road
  • Shuyang Economic Development Zone
  • Suqian
  • Jiangsu
  • China
  • 223600 (map)

  • Tel: +86 52783969698
  • Fax: +86 52783969698
  • Website: www.xixinve.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177