Jiangyin Fumao Chemical Fibre Co Ltd

  • No.5 Songwentou Road
  • Yunting Town
  • Jiangyin
  • Jiangsu
  • China
  • 214422 (map)

  • Tel: +86 13771230806
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177