Jiangyin Longrun Flange Co Ltd

  • Shanquan Road, Shanquan Village, Zhouzhuang Town, Jiangyin City
  • Wuxi
  • Jiangyin
  • Jiangsu
  • China
  • 214423 (map)

  • Tel: +86 13915212998
  • Website: www.longrunflange.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177