Jin Xin Hardware and Craft Co Ltd

  • 3 Shuanghe Industrial Area, Changhong Town
  • Baiyun District
  • Guangzhou
  • Guangdong
  • China
  • 510000 (map)

  • Tel: +86 2036794838
  • Website: jinxinwujinno1.1688.com/

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177