Ruian Jinfeng Standard Parts Manufacturing Co Ltd

  • Qianjin NO.5. West Road Chengxi Haian
  • TangXia Town 325205
  • Wenzhou
  • ZheJiang
  • China
  • 325200 (map)

  • Tel: +86 66071227
  • Fax: +86 65278217
  • Website: www.rajinfeng.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177