Ruian Jiulong Fasteners Factory

  • NO. 72 Longxiang Industrial Zone, Changqiao
  • Tangxia Town
  • Ruian
  • ZheJiang
  • China
  • 325205 (map)

  • Tel: +86  65263340
  • Fax: +86  65296879
  • Website: www.ruianjiulong.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177