Shenzen Hong Ye Jie Technology Co Ltd

  • Building A, No.3, Hongling First Road, Liulian Shibi, Pingdi Street
  • Longgang
  • Shenzhen
  • GUANGDONG
  • China
  • 518117 (map)

  • Tel: +86 75589212369
  • Fax: +86 75589948030
  • Website: www.szrl.net

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177