Shenzhen BaoTianXiang Technology Co Ltd

  • 702 Plant, Xiangshanwan no.142,Luotian street, Songgang Town
  • Baoan Zone
  • Shenzhen
  • GUANGDONG
  • China
  • 518105 (map)

  • Tel: +86 075561881191
  • Fax: +86 075561881511
  • Website: www.btxego.en.alibaba.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177