Shenzhen Honga Yea Jiea Aerospace New Material Co Ltd

  • Room 201, Building A, No.1, Qianwan 1 Road, Qianhai Shenzhen&Hongkong Cooperation Zone
  • Building A, No.3, Hongling First Road, Liulian Shi
  • Shenzhen
  • Bao'an
  • China
  • 518117 (map)

  • Tel: +86 18938867547
  • Fax: +86 075589948030
  • Website: www.resinpu.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177