Shenzhen Joinwin Industrial Company

  • 2229 Nan Guang Jie Jia BLD, Shennan Road
  • Futian District
  • Shenzhen
  • Guanndong
  • China
  • 518131 (map)

  • Tel: +86 83952193
  • Website: joinwin.en.alibaba.com/

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177