Shixin Digital Co Ltd.

  • Rm. 2506A, F25, Seg Plaza, Huaqiang North, Futian district, Shenzhen, China
  • Shenzhen
  • Guangdong
  • China
  • 518100 (map)

  • Tel: +86 75561333929
  • Website: www.shixin-china.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177