Taizhou Maofeng Garment Co Ltd

  • No.5 Xingtai Road
  • Hailing District
  • Taizhou
  • Jiangsu
  • China
  • 225300 (map)

  • Tel: +86 18298265316
  • Fax: +86 86651883
  • Website: www.mfknit.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177