Yuyao Ningyu Machinery Co Ltd

  • No.88 Yejia Weijiaqiao Village
  • Sanqishi Town, Yuyao
  • NIngbo
  • Zhejiang
  • China
  • 315412 (map)

  • Tel: +86 87592540
  • Fax: +86 87734701
  • Website: www.ningyumachinery.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177