ZheJiang Huili Capsules Co Ltd

  • 17A8 Jiayi Square, 127# Renmin East Road
  • Xinchang
  • Shaoxing
  • ZheJiang
  • China
  • 312500 (map)

  • Tel: +86 86337779
  • Website:

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177