Zhejiang Jipai Garment Co., Ltd.

  • Jinji road 10,Hutang town, Haining ,Zhejiang ,PRC
  • Chester
  • Cheshire
  • United Kingdom
  • 31 4419 (map)

  • Tel: +86 0573 7858887
  • Fax: +86 0573 7858881
  • Website: www.zjjipai.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177