Zhejiang Linhai Jianxin Commodities Co Ltd

  • No.19, Shuanggang Jianxin Road
  • Linahi
  • ZheJiang
  • China
  • 317031 (map)

  • Tel: 0086 57685830118
  • Website: www.jianx.com.cn

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177