Zhuzhou Tongda Cemented Carbide Co Ltd

  • Xintangpo,Middle Hongqi Road
  • Hetang District
  • Zhuzhou
  • Hunan
  • China
  • 412000 (map)

  • Tel: +86 28165388
  • Website: www.ctcarbide.com

Applegate PRO

Support resources

Call Applegate +44 (0)345 600 7177